Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano parengimas

Galimybių studijos

Siekiant kokybiškai parengti Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. strateginį planą, parengtos 6 sektorinės studijos:

  • Panevėžio miesto metropolinės įtakos zonos studija (parsisiųsti)
  • Panevėžio švietimo ir mokslo įstaigų tinklo pertvarkos studija (parsisiųsti: Galutinė ataskaita, Priedas. Priemonių sąrašas)
  • Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtros studija (parsisiųsti)
  • Panevėžio miesto kultūros plėtros studija (parsisiųsti)
  • Panevėžio miesto viešųjų erdvių patrauklumo panaudojant jas gyventojų, verslininkų, svečių reikmėms galimybių studija (parsisiųsti)
  • Panevėžio miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, plėtros ir aplinkos apsaugos galimybių studija (parsisiųsti)