Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano parengimas

Dokumentai

Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginis planas (parsisiųsti)

Šioje skiltyje bus galima susipažinti su dokumentais, parengtais Strateginio plėtros plano rengimo metu.

Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 metams strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė (parsisiųsti)

Savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė (parsisiųsti)

Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis/administracinėmis paslaugomis Panevėžio mieste. Tyrimo ataskaita (parsisiųsti)

Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano socialinės ekonominės būklės analizė (projektas) (parsisiųsti)(parsisiųsti)