Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano parengimas

PATVIRTINTAS PANEVĖŽIO MIESTO 2014-2020 M. STRATEGINĖS PLĖTROS PLANAS

2013 m. spalio 10 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginį planą.  (daugiau…)

PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PROJEKTO PRISTATYMAS

2013 m. rugsėjo 24 d. Panevėžio miesto savivaldybėje buvo pristatytas Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano projektas.
(daugiau…)

PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PROJEKTAS

Šiuo metu yra parengtas Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano projektas:

(daugiau…)

TARPINIS PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLANO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2013 m. balandžio 26 d. Panevėžio miesto savivaldybėje buvo pristatyti tarpiniai Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano rezultatai: miesto vizija, plėtros prioritetai, tikslai, (daugiau…)

SUDARYTOS DARBO GRUPĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PROJEKTUI PARENGTI, VYKDOMI DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIAI

Siekiant identifikuoti miesto viziją, prioritetines plėtros sritis bei išgryninti tikslus 2013 m. vasario 26 d. Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr.M-18 (doc) buvo sudarytos keturios darbo grupės: Verslo ir turizmo srities darbo grupė; (daugiau…)

VARTOTOJŲ PASITENKINIMAS VIEŠOSIOMIS/ADMINISTRACINĖMIS PASLAUGOMIS PANEVĖŽIO MIESTE

Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu UAB „Lyderio grupė“ atliko Panevėžio miesto gyventojų apklausą, kurioje siekiama įvertinti gyventojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis. (daugiau…)

GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS

Rengiant Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginį planą, vienas iš etapų  – gyventojų nuomonės tyrimas. Panevėžio miesto gyventojų apklausa atliekama remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio  30 d. įsakymu Nr. 1V-339 patvirtintomis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos nuostatomis. (daugiau…)

BUS RENGIAMAS 2014-2020 METŲ MIESTO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS

Panevėžio miesto savivaldybė pradeda rengti 2014-2020 metų miesto plėtros strateginį planą. Tam gauta daugiau kaip 278,5 tūkst. Lt ES parama. Visa projekto vertė – per 327,7 tūkst. Lt.

„Šiuo metu Panevėžys gyvena pagal 2004-2013 metų strateginį planą. Buvo numatytos įvairios ekonominės, socialinės, švietimo, kultūros, sporto, saugaus miesto priemonės. Įgyvendinta apie 80 proc. Dabar turime vėl planuoti žingsnius į priekį – kokį norėtume matyti savo miestą, kokia bus tolesnė jo plėtra“, – sako Savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė. (daugiau…)